Kontakt

Dane rejestrowe:
REGON: 192631585
NIP: 592-19-86-926


Adres siedziby:
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
83-250 Skarszewy, ul. Gdańska 6

Strona internetowa: www.gpk.skarszewy.pl
Adres poczty e-mail: gpk@skarszewy.pl

Godziny pracy:
- poniedsziałek 7.00 - 15.00
- wtorek 7.00 - 15.00
- środa 7.00 - 16.00
- czwartek 7.00 - 15.00
- piątek 7.00 - 14.00

Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w środy od 14.00 - 16.00

Numery telefonów:
Sekretariat: 58-588-06-92, 734-150-271
Fax: 58-588-06-92
Księgowość wspólnot mieszkaniowych: 734-149-379
Kierownik działu mieszkaniowego: 734-149-470
Kierownik działu komunalnego: 734-146-406
Kasa: 734-157-174
Główny księgowy: 734-154-503