O nas

Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym spółka z ogrniczoną odpowiedzialnością

Adres: ul. Gdańska 6, 83-250 Skarszewy

Kapitał zakładowy: 1.243.000,00 zł

Właściciel: Gmina Skarszewy 100% udziałów

Prezes Zarządu: Klamann Łukasz

Przedmiot głównej działalności:

  • realizacja zleceń gminnych w ramach zimowego i letniego utrzymania dróg,
  • utrzymanie zieleni,
  • odbiór i transport odpadów,
  • administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym,
  • zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi.

Historia działalności spółki sięga lat 70-tych kiedy to w roku 1973 powstał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W 1989r. Zakład ten przeobraził się w Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, która następnie w 2001r. na podstawie Uchwały Nr XXXIV/293/2001 z dnia 10.12.2001r. została podzielona na Zakład Komunalny i Zarząd Budynkami Sp. z o.o.

Obecna nazwa funkcjonuje od 1.10.2011r., kiedy w wyniki likwidacji Zakładu Komunalnego utworzono Spółkę, która przejęła zadania zlikwidowanej jednostki.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne działa zgodnie z ustawą Kodeku Spółek Handlowych z dnia 15.09.2000r. (Dz. U. Nr. 94, poz. 1037; zm. Dz. U. z 2001r. Nr 102, poz. 1117). Spółka, pod obecną nazwą została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym pod numerem KRS 0000098289 dnia 17.11.2011r.