Przetargi i zapytania ofertowe

26 lut
2018

Zakup i dostawa pojemników

Zakup i dostawa 11 pojemników 1100 l oraz 2 pojemników 240 l w ramach projektu „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Mieszkańców Miasta i Gminy Skarszewy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”
26 lut
2018

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę kontenerów

Zapytanie ofertowe nr 1/PSZOK/2018 na zakup i dostawę 4 kontenerów KP 7 w ramach projektu „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Mieszkańców Miasta i Gminy Skarszewy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”
28 gru
2017

Zapytanie ofertowe na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Zapytanie ofertowe 1/PSZOK/2017 na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji projektu
18 gru
2017

Remon budynku

Remont budynku gospodarczego przy ul. Gdańskiej 6 w Skarszewach wraz z utwardzeniem placu, usytuowaniem lamp solarnych, wagi najazdowej nietrwale związanej z gruntem i zadaszenie miejsc na pojemniki na odpady, w ramach projektu „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Mieszkańców Miasta i Gminy Skarszewy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
30 list
2017

Przetarg na Dostawy oleju napędowego

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Dostawy oleju napędowego do pojazdów samochodowych i maszyn na potrzeby Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Skarszewach”
07 wrze
2017

Zakup i dostawa samochodu ciężarowego wyposażonego w urządzenie hakowe

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Skarszewach ogłasza przetarg pn. : " Zakup i dostawa samochodu ciężarowego wyposażonego w urządzenie hakowe w formie leasingu operacyjnego na potrzbey Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Skarszewach Sp. z o. o. " .

Link do zamówień publicznych na BIP → http://gpkskarszewy.ssdip.bip.gov.pl/search/publiccontracts/