Przetargi i zapytania ofertowe

30 list
2017

Przetarg na Dostawy oleju napędowego

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Dostawy oleju napędowego do pojazdów samochodowych i maszyn na potrzeby Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Skarszewach”
07 wrze
2017

Zakup i dostawa samochodu ciężarowego wyposażonego w urządzenie hakowe

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Skarszewach ogłasza przetarg pn. : " Zakup i dostawa samochodu ciężarowego wyposażonego w urządzenie hakowe w formie leasingu operacyjnego na potrzbey Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Skarszewach Sp. z o. o. " .

Link do zamówień publicznych na BIP → http://gpkskarszewy.ssdip.bip.gov.pl/search/publiccontracts/