Remon budynku

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
szczególy w załącznikach

 

Remont budynku gospodarczego przy ul. Gdańskiej 6 w Skarszewach wraz z utwardzeniem placu, usytuowaniem lamp solarnych, wagi najazdowej nietrwale związanej z gruntem i zadaszenie miejsc na pojemniki na odpady, w ramach projektu „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Mieszkańców Miasta i Gminy Skarszewy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

link do strony na BIP → http://gpkskarszewy.ssdip.bip.gov.pl/publiccontracts/view/10440

(2017-12-18 g.12:00)