Usługi

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zostało powołane w celu realizacji zadań własnych Gminy Skarszewy tj. utrzymanie letnie i zimowe dróg, administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym, odbiór odpadów, itp.

Ponadto Spółka świadczy usługi w zakresie:

  • usługowego odbioru odpadów,
  • wynajmu kontenerów,
  • wywozu nieczystości płynnych (usługi asenizacyjne),
  • wynajem koparko - ładowarki,
  • drobne prace remontowe,
  • zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi.

Więcej informacji pod nr telefonu 585880692.

 

Poniżej znajdziecie Państwo nasz cennik usług w formacie pdf do pobrania oraz w formacie jpg.