Zakup i dostawa samochodu ciężarowego

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Skarszewach ogłasza przetarg pn. :
Zakup i dostawa samochodu ciężarowego wyposażonego w urządzenie hakowe w formie leasingu operacyjnego na potrzbey Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Skarszewach Sp. z o. o.

Wszlekie informacje znajdziecie Państwo w zakładce : Przetargi i zapytania ofertowe.

(2017-09-07 g.09:00)