Zapytanie ofertowe na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Zapytanie ofertowe 1/PSZOK/2017 na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji projektu „Remontu budynku gospodarczego przy ul. Gdańskiej 6 w Skarszewach wraz z utwardzeniem placu, usytuowaniem lamp solarnych, wagi najazdowej nietrwale związanej z gruntem i zadaszenie miejsc na pojemniki na odpady, w ramach projektu „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Mieszkańców Miasta i Gminy Skarszewy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

 

Pliki do pobrania:

zapytanie_ofertowe_nr_1_pszok_inspektor.pdf - 480.95 kB

(2017-12-28 11:00:00)