Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę kontenerów

Zapytanie ofertowe nr 1/PSZOK/2018 na zakup i dostawę 4 kontenerów KP 7 w ramach projektu „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Mieszkańców Miasta i Gminy Skarszewy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

(2018-02-26 g.14:00)